AutoCAD za početnike

  • 0
  • 7 BROJ
    POLAZNIKA
  • 11500 RSD

OPIS KURSA

Šta je cilj kursa?

Cilj Osnovnog kursa AutoCADa jeste da vas dobro upozna sa tehničkim crtanjem na računaru i osnovnim postupcima i tehnikama u radu u programu AutoCAD.

Kako se uči?

Kurs se sastoji od sedam lekcija koje prate ispravan i logičan redosled učenja.

Šta se uči?

Početak kursa jeste upoznavanje sa delovima radnog okruženja (User Interface) programa i njihovom ulogom u njegovom korišćenju. Takođe, pokazivanje više načina za pokretanje komandi u AutoCADu.

Sledi lekcija o pravljenju korisničke podloge (Templatea) za crtanje.

Nakon toga je oblast crtanja različitih osnovnih objekata (treća i četvrta lekcija). Objašnjenje komandi i načina za zadavanje koordinata tačke u ravni omogućiće vam da crtate brzo i efikasno.

Peta lekcija – rad sa layerima, pokazuje tehniku zadavanja opštih osobina objektima i organizovanja sadržine crteža u layerima (slojevima, nivoima).

Na kraju, oblast editovanja (izmena) objekata od Korisnika AutoCADa stvara Veštog korisnika. Pokazuje se set komandi za editovanje objekata i njihova primena u crtanju i stvaranju crteža iz različitih oblasti korišćenja AutoCADa.

I još …

Svaku lekciju prate odgovarajući objašnjeni primeri kao i zadaci za samostalan rad i vežbanje.

Na kraju …

Kada saslušate sve lekcije i samostalno nacrtate primere za vežbanje moćićete da kreirate i realizujete tehničke crteže iz oblasti koju poznajete. Takođe, da istražujete dalje mogućnosti crtanja i editovanja u AutoCADu.

Naučite AutoCAD!


VIŠE O KURSU

SADRŽAJ KURSA