Copywriting i kreator sadržaja

  • 0
  • 4 BROJ
    POLAZNIKA
  • 5440 RSD

OPIS KURSA

Kome je namenjen ovaj online kurs?

Ovaj kurs namenjen je preduzenticima, učesnicima na tržištu, blogerima, ili bilo kome ko je zainteresovan da nauči više o copywriting-u (kreiranju sadžaja) i o tome kako pravilno i najuspešnije napisati tekstove koji se sreću sa širokom publikom u cilju efikasnije prodaje ili promocije određenih proizvoda.

Koji je cilj ovog kursa?

Cilj ovog kursa je najefikasnija obuka na polju copywriting-a. Kroz pažljivo osmišljene lekcije ispunjene pravilima, korisnim savetima i primerima, korisnik bi odmah nakon završetka kursa bio u stanju da sa sigurnošću počne da se bavi copywriting-om (kreiranjem reklamnog sadržaja). Takođe ovaj kurs obuhvata korisna uputstva koja se tiču toga kako otpočeti sa radom, kako naći posao u ovoj oblasti i kako ga najefikasnije obavljati.

Šta je tačno copywriting?

Copywriting je izraz koji se koristi za delatnost pisanja tekstova, reči, slogana, reklama, promotivnih materijala koji će se koristiti u marketinške svrhe. Sve tekstove koje vidite na web sajtovima, pamfletima, ambalažama, prospektima napisao je copywriter, odnosno pisac reklamnih tekstova.

Iako se reč copywrite često meša sa rečju copyright (autorsko pravo), copywriter-i ne bave se autorskim pravima. Njihov posao je pisanje copy tekstova, što opet, ne znači da su tekstovi kopije, kako neuki prevodioci najčešće greše, već se misli na još jedno značenje reči copy – pisani primerak.

Copywriting je delatnost koja prodaje Vaše ili proizvode i usluge Vaših klijenata, i ubećuje potrošače na delovanje. Umetnost pisanja ovih tekstova može se porediti sa rečitim prodavcem. Ipak, ovo poređenje posebno naglašava važnost i prednost copywriter-a. Dok se prodavac, ma koliko umešan u svom poslu bio, može posvetiti samo jednoj mušteriji, kroz copy tekstove broj onih kojima se obraćate je znatno veći, s obzirom da se ti tekstovi nalaze svuda, od bilborda, reklama u časopisima i reklamnim pismima do tekstova na web sajtovima, blog postovima i tako dalje.

Ko se može baviti copywriting-om?

Prednost ove delatnosti jeste što se njom može baviti ogroman broj ljudi zainteresovan da nauči. Iako je potrebna određena obuka (koja će biti pružena u ovom kursu), ne postoji previše uslova koje bi osoba morala da ispuni da bi mogla da počne sa njom. Potrebno je biti voljan za rad i istraživanje, potrebno je biti pismen i pravilno se koristiti jezikom i to je uglavnom to.

Šta dobijate kupovinom ovog online kursa?

Nakon naručivanja copywriting kursa, dobijate pristup online video lekcijama u trajanju od 21 dan. 2 sata i 36 minuta online video materijala sadrži 16 poglavlja podeljenih na više kraćih lekcija, u trajanju od 2 do 12 minuta, koje su kreirane tako da ih možete pogledati kad god imate malo slobodnog vremena, i lako i brzo savladati.

Na kraju obuke dobija se sertifikat o odslušanom kursu.

Sveobuhvatna ali i jednostavna obuka u potpunosti obučava polaznika za profesionalni copywriting ne samo kroz teoriju već i kroz praktične primere, tako da nakon obuke nije potrebno nikakvo formalno obrazovanje. Kao bonus dobija se lista freelance sajtova preko kojih se odmah može pronaći online posao.


VIŠE O KURSU

SADRŽAJ KURSA