Međunarodna prebijanja dugovanja i potraživanja

  • 0
  • 14 BROJ
    POLAZNIKA
  • 18000 RSD

OPIS KURSA

Zakon o deviznom poslovanju i njegova pravilna primena mnogo je šira od čina plaćanja.

– Da li imate nenaplaćana potraživanja iz inostranstva ili neplaćene obaveze, starije od godinu dana?
– Da li imate imate mogućnost da izvršite prebijanje dugovanja i potraživanja sa inopartnerom?
– Kako otpisati potraživanje ili dugovanje od inopartnera prema aktuelnim propisma?
-Ukoliko je jedan od osnivača u vašoj firmi strano pravno ili fizičko lice, ili je vaša firma osnivač ili suonivač firme u inostranstvu, onda vi imate obavezu da dostavljate izveštaj NBS.
-Vaša firma izvodi građevinske radove u inostranstvu?
-Vaša firma ima otvoren nerezidentni račun u inostranstvu?

Ovo su samo neke od tema koje će biti obrađene u kursu.
Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima, i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne kojima se kažnjavaju privrednici za određene propuste u poslovanju.

Usvojena su nova podzakonska akta koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovim u devizama sa inostrastvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima. Njihova primena u praksi detaljno će biti obrađena kroz praktične primere.
KUrs je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom i deviznim poslovanjem.
Ovaj interaktivni kurs je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Nakon završenog kursa, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.


VIŠE O KURSU