FinCoHelp

U praksi se preduzetnici sve češće odlučuju da vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Na taj način, veliki deo promena mogu sami da evidentiraju. U okviru obuke prolazimo celokupan proces od osnivanja preduzetničke radnje do zaključivanja poslovne godine. Cilj obuke je da se steknu znanja koja će polaznicima omogućiti da u potpunosti, ili u određenom segmentu, samostalno vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Celokupna obuka se prati online, putem video lekcija i webinara. Polaznici preko svog naloga imaju pristup obuci u svakom momentu u periodu trajanja obuke. Praktičan primer polaznici će raditi u sistemu miniMax u kojem će za vreme trajanja obuke imati svoj nalog za vežbu. Kome je namenjena obuka Obuka je namenjena licima koja imaju iskustvo u knjigovodstvenim poslovima, kao i onima koji ga nemaju i svima koji žele da se upoznaju sa sistemom prostog knjigovodstva. Teme: 1. Uvod 2. Osnove računovodstva i podela računovodstva 3. Knjigovodstvo 4. Sistemi knjigovodstva 5. Razlike - prosto i dvojno knjigovodstvo 6. Osnivanje preduzetničke radnje 7. Poslovne knjige 8. Poslovni procesi 9. Sistemi oporezivanja 10. Zarade i druga lična primanja 11. Popis i inventarisanje 12. Utvrđivanje finansijskog rezultata i sastavljanje bilansa uspeha 13. Poreski bilans, poreska prijava i obračun poreza 14. Posebne obaveze i rokovi 15. Praktičan rad u sistemu 16. Video zapis Webinara Predviđeni fond časova: Tematske celine se sastoje iz dve ili više video lekcija. Video lekcije traju najduže 15 minuta. Ukupno predviđeno vreme za obradu tema, vežbe i za praktičan rad u sistemu miniMax je najmanje 18 sati. Obuka sadrži snimak Webinara u trajanju od više od jednog i po sata. Vežbe u sistemu miniMax (predviđeno vreme od 3-5 sati). Teoretski deo ispita se polaže putem online platforme, a zadatak u sistemu miniMax. Ispit se sastoji iz 10 teoretskih pitanja i zadatka koji treba da se sprovede u sistemu. Cena obuke: 10.000 dinara O nama Organizatori obuka imaju višegodišnju saradnju i značajan broj uspešno realizovanih obuka i edukativnih seminara. Naš zajednički moto je da putem udruživanja snaga stvaramo kvalitetniji proizvod odnosno uslugu. Zajedno stvaramo nova partnerstva sa stručnjacima, kreiramo nove obuke i kroz praksu stalno učimo, zajedno sa našim klijentima i polaznicima. Organizatori obuke: SAOP doo Novi Sad, čiji je osnivač Saop Slovenija koji je osnovan 1987 i među prvima je na regionalnom tržištu ponudio sopstveni softver, odnosno programsku opremu. Naša osnovna delatnost je proizvodnja i razvoj naprednih poslovnih rešenja, koji doprinose povećanju uspešnosti naših partnera i korisnika. Našu prepoznatljivost gradimo na najstručnijoj, redovnoj i brzoj podršci našim strankama u regionu. Naša rešenja miniMAX i iCenter koristi više od 30.000 korisnika. FinCoHelp doo Novi Sad, skraćeno od Finance and Controlling Help (Pomoć u finansijama i kontrolingu) osmišljen je kao online kutak koji će Vam pružiti podršku u oblasti finansija, kontrolinga i računovodstva. Osnivač ovog portala je privredno društvo ACCOUNT doo Novi Sad koje ima dugogodišnje iskustvo u računovodstvu, finansijama i poreskom savetovanju, kao i konsultantskim uslugama iz ovih oblasti. Značajan uspeh društvo je ostvarilo i u sprovođenju posebnih praktičnih obuka iz pojedinih oblasti u okviru računovodstva ifinansija. Agencija za knjigovodstvo i konsalting DARMIL Beograd, imadugogodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima, kao i u pravnim i administrativnim procedurama prilikom otvaranja i zatvaranja poslovnih subjekata. Ovo je prilika da Vam prenesemo naše znanje i iskustvo pod povoljnim uslovima i uz dobru podršku. Biće nam zadovoljstvo da zajedno širimo krug znanja!

MOJI KURSEVI